Löneadministration

Lämna ut lönearbetet externt för en snabb och effektiv hantering av löner samt för att förhindra insyn. Tillsammans kommer vi överens om en effektiv ansvarsfördelning. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar för ert företag.
Vi kan ta hand om hela er löneadministration. Vi mailar ut lönespecifikationer till varje anställd och kan även sköta utbetalningarna.
Vi följer de lagstadgade reglerna och era eventuella kollektivavtal.
Vi tar fram underlagen till månatliga skattedeklarationer som även kontrolleras och stäms av med bokföringen innan dessa skall deklareras. I samband med detta sköter vi givetvis även de årliga kontrolluppgifterna åt företaget.

Kontaktuppgifter

Besöksadress Permatsvägen 27, 796 31 Älvdalen

Kontakta oss