Vi är medlemmar i

Som medlem i FAR har vi ett krav på oss att följa såväl de etiska som juridiska reglerna - något som borgar för trygghet och säkerhet för dig som klient.


FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning med ca 5000 medlemmar och 1000 anslutna företag.


FAR auktoriserar redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare och utövar kvalitetskontroll över dessa.


FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.