Entreprenörspoolen

Du har idén och kunnandet kring din produkt.


Vi har kapital, kunnandet inom ekonomi och administration.

Låt oss hjälpa dig att fokusera på det som ger dig marknadsandelar och intäkter genom uppdrag eller delägande.


Din Idé, vi stöttar

Din Idé må vara den bärande byggstenen, men precis som antyds ovan, behövs idag även kunskap inom flertalet områden, såsom exempelvis juridik, regelverk, standarder, marknad och inte minst ekonomi, allt för att öka möjligheterna till att lyckas.Inom vår Entreprenörspool finns kunskaper och erfarenhet inom flertalet av de kompetensområden som är mer eller mindre nödvändiga om man idag ska starta och bygga en verksanhet eller för den del om du redan har en verksamhet, men behöver ett bollplank eller hjälp med att öppna dörrar.

Vi har möjlighet att hjälpa dig med allt från val av bolagsform, struktur av bokföringen och marknadsanalys till budget/finansiering och inte minst genomförande-resurser.


För dig som hunnit lite längre och redan har startat ditt bolag, kan vi exempelvis genomföra ekonomiska analyser, proaktiv bokföring och kanske finansiell hjälp. Genom vårt moderbolag och våra samarbetspartners kan vi bland annat erbjuda funktioner och tjänster som VD att hyra, Internationell Marknadsföring och Sälj hjälp, åta oss Styrelseuppdrag eller fungera som Mentor och bollplank samt givetvis ett bolags olika ekonomifunktioner.


Låt oss träffas


Vi vill gärna ha ett så nära sammarbete som möjligt.

Att träffas och lära känna varandra är en förutsättning för att vårt sammarbete ska bli så bra som möjligt.