Bokföringshjälp - Få hjälp med bokföring

Vad sägs om att fokusera på det centrala i din verksamhet och arbeta mot bättre lönsamhet? Överlåt din bokföring till LåtOss Redovisning. Vi är en erfaren och pålitlig bokföringsbyrå som avlastar såväl stora som små företag. Vi sköter all löpande bokföring åt våra kunder till fasta priser.

Löpande bokföring

Vi hanterar hela din löpande redovisning på ett effektivt sätt i Fortnox. Vi kan utföra de flesta processerna helt digitalt eller så digitalt som du själv önskar.

Leverantörsfakturor, kundfakturering, kvitto hantering och momsredovisning.

Vi genomför löpande bokföring i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi kan bistå med allt kring den löpande bokföringen såsom hanteringen av leverantörsfakturor upprättande av kundfakturor, hantering och bokföring av kvitton samt företagets momsredovisning.

Vi jobbar uteslutande i Fortnox för ett närmare integrerat arbete med våra kunder. Vilket ger våra kunder tillgång till allt material via webben såsom rapporter, kundfakturor, leverantörsfakturor och övriga skannade underlag.

Vi upprättar alltid månadsbokslut med avstämningar av samtliga balanskonton hos alla våra kunder. Detta för att skapa kontinuerligt pålitliga siffror i realtid.

För att effektivisera flöden och minimera administration för kunderna kan vi även sköta bolagets betalningsfunktion och hantera in- och utgående betalningsflöden.

Rapportering online

Företagsledare har alltid tillgång till sitt bolags siffror i realtid via Fortnox. Där kan de själva när de så önskar ta del av resultatrapporter, balansrapporter, likviditetsrapporter, kundregister, status på in- och utbetalningar samt givetvis titta på samtliga skannade underlag.

Genom vår online tillgång kan vi effektivisera flödet av fakturor, bokföring m.m. Företaget kan själva fakturera i vårt system vilket leder till automatisk bokföring som i sin tur minimerar onödig nedlagd tid på bokföring och administration. Genom kopplingar via bankgirocentralen har vi möjlighet att dagligen ha kontroll på bolagets in- och utbetalningar och även där minimera nedlagd tid för redovisningskonsulten samt minska risken för felaktigheter. Önskar man koppling mot sin bank kan kostnad för detta uppstå från bankens sida beroende på vilken bank man har.

I vårt baspaket ingår:

Löpande redovisning
Kundreskontra – kundfakturor
Leverantörsreskontra – leverantörsfakturor
Lönehantering
Anläggningsregister – hantera inventarier och göra avskrivningar
Moms och skattedeklarationer
Betalningar
Avstämningar
Månadsbokslut – resultat- och balansräkning varje månad.

 

Vill du sköta faktureringen själv? För de flesta kunder tar vi hand om allt enligt ovan. En del kunder väljer att sköta faktureringen själva, vilket fungerar alldeles utmärkt. Tillsammans kommer vi fram till en lösning som passar dig.

Du vinner mer än tid att driva din verksamhet när du låter oss sköta all löpande bokföring. En professionellt hanterad bokföring är en nyckel till utveckling. Anlita oss för en ordnad redovisning och ett lyckligt bokslut. Med vår kompetenta problemlösning och rådgivning månar du om företagets ekonomi. Vi levererar i tid, med god kvalitet och till rätt priser.

Vill du veta mer? Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress Permatsvägen 27, 796 31 Älvdalen

Kontakta oss